उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. निजामती-सेवा-नियमावली-२०-2.pdf Admin 2019-05-31   डाउनलोड
2. उपराष्ट्रपतिको पारश्रमिक सुविधा सम्वन्धी ऐन Admin 2019-05-31   डाउनलोड
3. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ Admin 2019-05-31   डाउनलोड
4. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ Admin 2019-05-06   डाउनलोड
5. आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५.pdf Admin 2019-05-06   डाउनलोड
6. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४.pdf Admin 2019-05-06   डाउनलोड
7. नेपालको संविधान २०७२ Admin 2019-05-06   डाउनलोड