उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

11
Sep

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान

प्रकाशक

प्रेस बिज्ञप्ति

 

उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट

 

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान

 

सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्द बहादुर पुन पासङ्गज्यूले हालैको प्राकृतिक प्रकोपवाट प्रभावित तथा बाढी पीडित ब्यक्तिहरूको सहयोगार्थ २०७४ भाद्र महिनाको सम्पूर्ण तलव प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नु भयो ।

त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव लगायत सम्पुर्ण कर्मचारी (सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको सल्लाहकार समूस समेत) को तर्फबाट पनि प्रदानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १,३२,३८८।६१ जम्मा गरिएको छ ।

 

२०७४ भाद्र २५ गते

बहादुरभवन, काठमाण्डौ ।