उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

30
May

लिलाम सम्बन्धी सूचना

उपराेक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयका जिन्सी खातामा अाम्दानी बाँधिएका मालसामानहरु चालु अवस्थामा ल्याउन नसकिने भएकाेले अार्थिक कार्यविधि एेन २०५५ तथा अार्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ समेत बमाेजिम बढाबढद्वारा लिलाम गर्नुपर्ने भएकाेले इच्छुक व्यक्ति वा फर्महरुबाट अावेदन अाव्हान गरिएकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैकाे जानकारीकाे लागि याे १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

  

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०२।१६

विष्तृत जानकारीकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस